Choose the best answer for the following sentence:

What do people ___________ the 25th wedding anniversary? Is it "silver anniversary"?
 

A.

speak 

B.

 say  

C.

call   

D.

talk

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

call

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.