Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Today, archaeological evidence reveals some of the mysteries that surrounded the history

of the Wonders in centuries.

A.

archaeological

B.

reveals

C.

mysteries

D.

in

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

in → for

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.