Choose a word that has different stress pattern:

problem                 baseball                  comfort                  provide

A.

problem                 

B.

baseball                  

C.

comfort                  

D.

provide

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

provide

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.