Choose a word that has different stress pattern:

brighten             friendship                  arrive              rumor

A.

brighten             

B.

friendship                  

C.

arrive              

D.

rumor

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

arrive 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.