Choose a word that has different stress pattern:

spirit                  message                  trainer                  ensure

A.

spirit                  

B.

message                  

C.

trainer                 

D.

 ensure

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 ensure

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.