Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

casual                  usually                   occasion                    comprehension

A.

casual                 

B.

usually                   

C.

occasion                     

D.

comprehension

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

comprehension

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...