Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

In some species of fish, such the three-spinned stickleback, the male, not the female, performs the task of caring for the young.

A.

some

B.

such the

C.

performs

D.

caring

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

such the → such as the

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.