Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

We / have / all class members / take part in / the preparations for the party

A.

We would like to have all class members take part in the preparations for the party.

B.

We will have all class members who take part in the preparations for the party.

C.

We want to have all class members to take part in the preparations for the party.

D.

We are going to have all class members that take part in the preparations for the party.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

We would like to have all class members take part in the preparations for the party.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.