Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

entertainment              complain               again                 mail

A.

entertainment              

B.

complain               

C.

again                 

D.

mail

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

again 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.