Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The storm N°9, for which we are waiting, have changed its direction.

A.

for which

B.

are waiting

C.

have changed

D.

its

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

have changed → has changed

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.