Choose the word whose stress is on the first syllable:

contain                  consult                      connect                       cancel

A.

contain                  

B.

consult                      

C.

connect                       

D.

cancel

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

cancel

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.