Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

here             where                   pair              wear

A.

here             

B.

where                  

C.

 pair              

D.

wear

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

here

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.