Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

dangerous                        village                     passenger                         get

A.

dangerous                        

B.

village                     

C.

passenger                        

D.

 get

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 get

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.