Choose the best answer for the following sentence:

I hope _____________ to university next year.

A.

to go            

B.

go             

C.

going          

D.

 went

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

to go

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.