Choose a word that has different stress pattern:

century                   develop                     social                      history

A.

century                  

B.

 develop                     

C.

social                    

D.

  history

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

develop

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.