Choose a word that has different stress pattern:

treasure            conquest             indulge                bricklaying

A.

treasure            

B.

conquest             

C.

indulge                

D.

bricklaying

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

indulge

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.