Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

He is honest so she loves him.

A.

She loves him due to his honest.

B.

She loves him because of his honesty.

C.

She loves him because he is honesty.

D.

He is honest. That’s why does she love him.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

She loves him because of his honesty.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.