Choose the best answer for the following sentence:

The suspect refused __________________ any more questions.

 

A.

answering                   

B.

to answer

C.

being answered                 

D.

to be answered

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

to answer

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.