Choose a word that has different stress pattern:

confide               matter                finish                even

A.

confide               

B.

matter                

C.

finish               

D.

 even

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

confide

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.