Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

player                prefer               grocer               porter

A.

player               

B.

 prefer               

C.

grocer              

D.

 porter

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

player

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.