Choose the best answer for the following sentence:

Lack of sleep leads to poor concentration and irritability, followed by anxiety 

and feelings of ____________.

 

A.

 pleasure                  

B.

depression               

C.

common               

D.

 interest

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

depression

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.