Choose the best answer for the following sentence:

He is not only helpful but generous ___________________.

A.

also

B.

too

C.

as well

D.

as well as

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

as well

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.