Choose the best answer for the following sentence:

They both have brown eyes because the brown gene is ____________.

A.

dominant 

B.

outstanding

C.

determine

D.

deciding

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

dominant 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.