Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The woman by whom he was brought about was very kind to him.

A.

by whom

B.

was brought

C.

about

D.

to

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

about → up

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.