Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

hour                  honorable                     vehicles                         homeless 

A.

hour  

B.

honorable  

C.

vehicles  

D.

homeless 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

homeless 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.