Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

new               sew                few             nephew

A.

new               

B.

sew                

C.

few             

D.

nephew

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

sew

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.